Bezpieczeństwo żywieniowe wyrobów mięsnych

Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów mięsnych spoczywa na ich producentach, którzy powinni z tego względu ściśle przestrzegać zasad higieny w całym cyklu produkcyjnym oraz stosować zasadę dobrej praktyki produkcyjnej wynikającą ze stosowanych systemów zarządzania jakością.

Czytaj więcej

Ostatnie wydanie

Informator Masarski

Informator Masarski to portal branży przetwórstwa mięsnego. Aktualne wydarzenia takie jak targi mięsne, informacje branży mięsnej, artykuły popularnonaukowe skierowane do hodowców i przetwórców. Wskazówki i prezentacja innowacyjnych rozwiązań w branży mięsnej. Analizy i prognozy na temat rynku mięsnego.