Beata Łaszkiewicz

W dniu 16 maja 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się 51. Dni Przemysłu Mięsnego, na które złożyły się seminarium naukowe pt. „Perspektywy zmian prawa żywnościowego w zakresie znakowania produktów mięsnych i stosowania dozwolonych substancji dodatkowych” połączone z sympozjum Naukowo-Technicznym pt. „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”. Podczas spotkania wygłoszono 2 referaty plenarne i zaprezentowano 20 doniesień naukowych. W drugiej części imprezy ogłoszono wyniki 51. Konkursu „Produkt najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” Wiosna 2019.
Organizatorem konferencji był Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Fundacją Techniki Polskiej.
Pierwszy wykład pt. „Znakowanie produktów mięsnych informacją o kraju pochodzenia składnika podstawowego – nowe przepisy Unii Europejskiej” wygłosiła Pani Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prelegentka omówiła aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie znakowania miejsca pochodzenia, informacje o sposobie identyfikacji miejsca pochodzenia oraz rodzaje kar za niespełnienie wymagań w tym zakresie. Ponadto omówiono rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego”. Rozporządzenie to określa zasady podawania informacji o pochodzeniu „składnika podstawowego, w przypadku, gdy kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego są podane w oznakowaniu. Forma wskazania kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego może być wyrażona w różny sposób, np. poprzez oświadczenie, ilustrację, symbol lub wyrażenie. Informacje te będą mogły odnosić się do miejsc lub obszarów geograficznych, z wyjątkiem nazw geograficznych, które są częścią nazw zwyczajowych i ogólnych. Przepisy te będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Prelegentka przedstawiła także wymagane kryteria
w znakowaniu produktów rolno-spożywczych nieprzetworzonych i przetworzonych informacją lub znakiem „Produkt polski”.
Drugi wykład pt. „Ponowna ocena substancji dodatkowych przez EFSA i jej konsekwencje dla branży mięsnej” wygłosiła Pani Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie dopuszczonych do żywności jest 40 barwników, 19 substancji słodzących oraz 264 substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającym program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności trwa ponowna ocena, która obejmuje dodatki do żywności dopuszczone w UE przed 20 stycznia 2009 r. Dotychczas ponownej ocenie poddano barwniki oraz substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące, a do 31.12.2020 r. będzie prowadzona ocena substancji słodzących. Efektem prac jest m.in. wykreślenie z listy dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w przemyśle mięsnym takich jak: sorbinian wapnia (E203), galusan oktylu (E111) oraz galusan dodecylu (E312). Zostały także omówione podjęte działania w zakresie azotynów i azotanów jako substancji dodatkowych. Większość Państw Członkowskich deklaruje chęć podjęcia dyskusji w tym temacie celem ułatwienia urzędowych kontroli żywności, obniżenia poziomów tych związków w żywności oraz uregulowania stosowania ekstraktów warzywnych zawierających azotyny/azotany. Ze względu na wysokie spożycie glutaminianów (ze wszystkich źródeł), znacznie przekraczające wartość ADI (Acceptable Daily Intake – Akceptowane dzienne pobranie) dla wszystkich grup populacji oraz spożycie znacznie przekraczające poziomy ww. związków związane z niekorzystnym oddziaływaniem na zdrowie człowieka, zostanie przeprowadzona ponowna ocena tych substancji.
Podczas konferencji wybrane firmy związane z branżą mięsną zaprezentowały swoją aktualną ofertę. Były to następujące firmy:

WIPOL Sp. z o.o., Gdynia

Chr. Hansen Poland Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki

ALL SPICE, Dziekanów Nowy

Laureaci 51. Konkursu

Puchar Ministra za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych produktów w 51. KONKURSIE dla ZPM Nowakowski Sp. z o.o.

Puchar Ministra za zwycięstwo w 51. Konkursie dla Zakładów Mięsnych Kawiks

Nagrodzone produkty – Zakłady Mięsne Kawiks

Nagrodzone produkty – ZPM Nowakowski Sp. z o.o.