ul. Lubelska 46 10-406 Olsztyn
tel.: +48 89 533 47 12
e-mail: masarski@koopress.com

Redaktor Naczelna

Katarzyna Urbaniak
e-mail: kurbaniak@koopress.com
tel. +48 667 758 174

Skład i łamanie

Arkadiusz Małyska, Błażej Majewski

WYDAWCA

KOOPRESS sp. z o.o.
ul. Lubelska 46, 10-406 Olsztyn
www.koopress.com
tel. +48 89 533 47 12
e-mail: kancelaria@koopress.com
KONTO: PKO BP S.A. 70 1020 3541 0000 5702 0280 0811