Ogłoszenia do naszego informatora możecie Państwo dostarczyć w następujących formatach graficznych:

  •  EPS CMYK z Illustratora z fontami zamienionymi na krzywe,
  • rozdzielczość osadzonych grafik – nie mniejsza niż 300 dpi. (wersja CS6 i niższa)
  • Pdf CMYK z fontami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość osadzonych grafik – nie mniejsza niż 300 dpi
  • Tiff CMYK o rozdzielczości 300 dpi

*Wszystkie ważne elementy reklamy na 1 stronę: teksty, znaki firmowe, muszą być umieszczone min. 8 mm od krawędzi strony i mieścić się w obszarze 128 x 189 mm. Reklama na 1 stronę musi być przygotowana ze spadami +5 mm od każdej krawędzi strony. Wymiar reklamy ze spadami: 154 x 215 mm.
Spad drukarski – obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.

Cennik reklam w Informatorze Masarskim (ceny netto)

OGŁOSZENIA W CZASOPIŚMIE

Zapraszamy do ogłaszania się w naszym wydawnictwie.

Informujemy, że warunkiem zamieszczenia (lub przedłużenia) ogłoszenia w giełdzie maszyn używanych jest:

  • uiszczenie przedpłaty (wg. cennika) przed każdorazową edycją lub w kwocie obejmującej wielokrotność edycji;
  • oraz pisemne (faxem, e-mailem lub listownie) potwierdzenie treści i ilości edycji.

Brak przedpłaty i /lub niedostarczenie treści w terminie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie Informatora, w którym ogłoszenie ma się ukazać, oznacza jego niezamieszczenie na łamach czasopisma.

Ogłoszenia w GIEŁDZIE publikowane są wyłącznie na zasadzie przedpłat!

Cennik ogłoszeń w Informatorze Masarskim