Maszyny i technologie

Bezpieczeństwo żywieniowe wyrobów mięsnych

Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów mięsnych spoczywa na ich producentach, którzy powinni z tego względu ściśle przestrzegać zasad higieny w całym cyklu produkcyjnym oraz stosować zasadę dobrej praktyki produkcyjnej wynikającą ze stosowanych systemów zarządzania jakością.

Read More
Loading

Ostatni numer

Informator Masarski

Informator Masarski to portal branży przetwórstwa mięsnego. Aktualne wydarzenia takie jak targi mięsne, informacje branży mięsnej, artykuły popularnonaukowe skierowane do hodowców i przetwórców. Wskazówki i prezentacja innowacyjnych rozwiązań w branży mięsnej. Analizy i prognozy na temat rynku mięsnego.