Wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom w zakresie poszukiwania partnerów handlowych – dostawców lub odbiorców produktów rolnych i żywnościowych, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest nowa zakładka, która ma ułatwić możliwość zakupu produktów rolno-spożywczych w Polsce (dostępna w wersji językowej angielskiej i polskiej).

W następstwie pandemii koronawirusa, w sektorze rolno-żywnościowym, funkcjonowanie systemów produkcji i łańcuchów dostaw zostały mocno ograniczone. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi chce ułatwić międzynarodowe kontakty biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą w poszukiwaniu odbiorców polskiej żywności na rynkach zagranicznych. Wieści z rynków światowych świadczą o zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych państw z całego świata. Krajowi producenci mówią o ograniczeniu zakupów przez ich dotychczasowych odbiorców. Ta inicjatywa ma być wsparciem pomiędzy partnerami handlowymi.

Co zawiera nowa zakładka?

Zakładka ma zawierać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będą mogli w ten sposób uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-żywnościowych w Polsce, jak i również informacje z pierwszej ręki o polskich producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku.

Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych – odnośniki do zakładki:
wersja polskojęzyczna:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
wersja anglojęzyczna:
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products

Warunki zgłaszania organizacji branżowych
Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do ich biur celem udzielania informacji o możliwościach eksportowych zrzeszonych w nich podmiotów rolnych, przetwórstwa lub handlu prosimy o przesyłanie na adres: ofertaeksportowa@minrol.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać informacje w języku polskim i angielskim:

  • nazwę organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail;
  • adres strony internetowej organizacji;
  • zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków).

źródło informacji: MRiRW