Z dniem 30 września 2020 r. będą obowiązywać przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego w sklepach na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia.

Jak poinformował resort rolnictwa: Celem nowelizacji rozporządzenia było wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej wymogu umieszczania oprócz informacji słownej o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego również informacji pod postacią grafiki przedstawiającej flagę tego państwa pochodzenia.

Obowiązek prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa.
Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. poz. 2461).  Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi uwzględniło 90-dniowy okres przejściowy, aby w tym czasie przedsiębiorcy mogli przygotować się do nowych wymagań. Oznacza to, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie w dniu 30 września 2020 r.

źródło informacji: MRiRW