Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad: przepisami, które pomogą m.in. wzmocnić nadzór nad polskimi ubojniami; ulepszeniem systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt; systemem stosowania biosensorów, który w połączeniu z technologią Blockchain może zapewnić pełną kontrolę nad zwierzęciem od urodzenia do uboju.
– Według ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wprowadzając ten system w Polsce będziemy jednym z pierwszych europejskich krajów korzystających z tej technologii. System pozwoli na wyeliminowanie prób fałszowania żywności oraz zwiększy wiarygodność i wzmocni wizerunek polskiego mięsa na rynku Każda rozsądna i dobrze przeprowadzona zmiana przepisów oznacza korzyść dla całego sektora. Udokumentowane wysokie standardy produkcji i uboju mięsa pomogą promować naszą wołowinę na rynkach zagranicznych. Zaś polscy konsumenci, świadomi tych standardów, wzmocnią swoje zaufanie do krajowych producentów.
Minister zapowiedział, że już od przyszłego roku wprowadzone zostanie wsparcie w ramach nowego działania dotyczącego podwyższonego dobrostanu zwierząt. Wsparcie dotyczyć będzie bydła i świń.
Podjęte zostaną również działania umożliwiające rozwój możliwości eksportowych, m.in. przywrócenia eksportu wołowiny na rynek turecki. Zapowiedział też renegocjowanie świadectw weterynaryjnych do Albanii, Azerbejdżanu, Turcji oraz Uzbekistanu.
Przedstawicie Rady Sektora Wołowiny zgodzili się z ministrem Ardanowskim co do potrzeby zmian przepisów zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.
– Wysoki poziom kontroli i nadzoru polskich ubojni bydła oznacza dla konsumentów mięso najwyższej jakości. Opracowywane przepisy pomogą nam podnosić jakość produkcji oraz atrakcyjność naszego mięsa na rynkach zagranicznych, w szczególności dla konsumentów ceniących utrzymanie wysokich standardów dobrostanu zwierząt – mówił przewodniczący Rady Sektora Wołowiny, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki.
Natomiast prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński, zaznaczył, że branża poprzez swoje działania musi przekonać konsumentów, że to co otrzymują spełnia ich oczekiwania.
– Identyfikacja, odpowiednie żywienie, dobrostan podczas całego procesu produkcyjnego to dzisiaj minimum, które należy zagwarantować konsumentom aby móc konkurować na coraz trudniejszym europejskim i światowym rynku –  mówił prezes Choiński.
Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki pozytywnie ocenił prace resortu nad rozwiązaniami legislacyjnymi.
– Nie możemy pozwolić, żeby niechlubne wyjątki psuły opinię całej branży. Zależy nam na klarowności i utrzymaniu wysokich standardów, które sprawiły, że dzięki produkcji wysokiej jakości mięsa w przystępnej cenie, od lat jesteśmy jednym z czołowych eksporterów wołowiny w Unii Europejskiej –  zaznaczył prezes Zarzecki.
Rada Sektora Wołowiny chce rekomendować unijnym organizacjom wprowadzenie takich samych przepisów i rozwiązań, które przygotowuje resort rolnictwa w Polsce. W dokumencie polscy hodowcy zaapelują o ujednolicenie przepisów w krajach członkowskich, w celu podniesienia standardów w sektorze wołowiny. Liczą na wsparcie ze strony naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim.
Źródło: MRiRW