Współczesne zakłady produkcyjne są zmuszone sprostać rosnącym wymaganiom rynku w zakresie powtarzalnej, wysokiej jakości produktów oraz ciągłego poszukiwania redukcji kosztów produkcji.

Coraz istotniejszą składową kosztów są koszty pracy, dodatkowo obarczone poważnymi trudnościami w znalezieniu osób chętnych do pracy w bardzo wymagającym środowisku zakładów spożywczych. Dlatego coraz powszechniejsze są systemy automatyzacji procesów produkcyjnych, eliminujące zbędną pracę ludzką, przy zachowaniu większej wydajności, jakości i powtarzalności poszczególnych operacji technologicznych. Przyspieszenie rozwoju technologii cyfrowych oraz zwiększenie ich dostępności dla potencjalnego klienta dały możliwość ich wykorzystania przy projektowaniu nastrzykiwarki wyposażonej w układ ważenia MHM-424 W SAS z innowacyjnym systemem kontroli poziomu nastrzyku.

Zastosowane w nastrzykiwarce wysoce zaawansowane rozwiązania z zakresu cyfrowych technologii pozwalają na:
• wysoką powtarzalność poziomu nastrzyku
• monitorowanie ewentualnych odchyłek poziomu nastrzyku i możliwość ich błyskawicznej korekty
• identyfikację błędów w procesie nastrzyku wynikających z czynnika ludzkiego lub problemów technicznych (np. niewłaściwa temperatura solanki lub surowca, niewłaściwe parametry programu)
• informację o przestojach maszyny i ich przyczynach

Wysoki poziom kontroli procesu nastrzyku jest realizowany przez innowacyjny systemem ważenia:
• dwa układy pomiarowe zlokalizowane na początku i na końcu strefy nastrzyku w sposób ciągły mierzą wagę surowca na transporterze maszyny
• zaawansowany układ sterowania, który analizuje wynik z obu szalek pomiarowych i na podstawie różnicy wskazań pokazuje aktualny przyrost procentowy masy surowca
• dynamiczny system ważenia umożliwia kontrolę poziomu nastrzyku dając możliwość bieżących korekt w programie, aby zachować zadany poziom nastrzyku dla całej partii, a tym samym eliminując niedokładności wynikające z jakości poszczególnych mięśni, temperatury
• pełna kontrola produktu pod kątem odpowiedniego końcowego składu wyrobu, zgodności składu z etykietą oraz efektu ekonomicznego
• kompaktowa budowa – system ważenia zintegrowany z maszyną (brak zewnętrznych stołów ważących)

System ważenia w połączeniu z monitoringiem SCADA daje możliwość pełnej kontroli poziomu nastrzyku.

Obserwowane dane na panelu mogą być wyświetlane w formie interaktywnego okna lub wykresu pracy w funkcji czasu. Wszystkie obserwowane parametry mogą być zapisywane w formie pliku w pamięci komputera. Możliwe jest również sporządzenie dokumentacji procesu technologicznego w postaci wydruku z wykresem przebiegu danych w czasie. Za pomocą systemu można obserwować, zapisywać i archiwizować w komputerze wszystkie parametry pracy nastrzykiwarki tj.: wielkość nastrzyku (zadany współczynnik nastrzyku/ otrzymany współczynnik nastrzyku), nazwa i nr aktualnie wykonywanego programu, nr partii towaru, nr obsługującego, kontrola poziomu zadanego nastrzyku, czas procesu, ciśnienie i temperatura solanki, prędkość głowicy, tryb natrzyku, czas nastrzyku, czas przestoju, pozycje głowicy, skok przenośnika, aktualne alarmy, status urządzenia.

Nastrzykiwarki serii SAS (Servo Automatic System), do których należy Nastrzykiwarka MH-424 W są przeznaczone do realizacji najbardziej zaawansowanych procesów nastrzyku obejmujących szerokie spektrum surowców, tj.:
• mięśnie i elementy mięsa czerwonego z kością i bez kości
• tuszki drobiowe i elementy mięsa białego z kością i bez kości
• mięso kulinarne – białe i czerwone
• ryby i filety rybne

Nastrzykiwarka firmy Nowicki z systemem kontroli poziomu nastrzyku to praktyczne narzędzie do błyskawicznej weryfikacji zakładanej wydajności produktu w stosunku do rzeczywistej. Co najważniejsze nie wymaga dodatkowych pomiarów kontrolnych przed i po nastrzyku. Działa cały czas autonomicznie podczas procesu nastrzyku, bez możliwości wyłączenia przez obsługę. W rękach nowoczesnej kadry zarządzającej, a także obsługi to nieoceniony sposób osiągania założonych celów w procesie produkcji.