QAFP

19 października br. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca realizowaną obecnie przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) kampanię informacyjno-promocyjną „Historia pochodzenia jakości”, finansowaną z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Pani Jolanta Ciechomska z UPEMI zaprezentowała działania zrealizowane w ramach projektu, następnie Pan Radosław Niemirski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił zasady „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości w ramach PROW 2014-2020”. Głównym punktem programu był panel dyskusyjny moderowany przez Panią Agnieszkę Różańską – Dyrektor Zarządzającą UPEMI z udziałem ambasadorów kampanii: Panem Wojciechem Pacyną i Grzegorzem Majchrzakiem oraz Prezesem UPEMI Wiesławem Różańskim.
W tracie trwania panelu wywiązała się żywiołowa dyskusja, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczy –Pan Andrzej Romaniuk- podkreślił znaczenie systemów jakości żywności zarówno na rynku wewnętrznym jak również rynkach eksportowych. Współtwórca Systemu QAFP prof. Andrzej Pisula zaakcentował, że Systemowe podejście do jakości na każdym etapie produkcji pozwala na dostarczenie konsumentom produktów o wysokich walorach jakościowych i kulinarnych natomiast Pani Justyna Wasilewko z jednostki certyfikującej AgroEko zaznaczyła, że wśród producentów trzody chlewnej świadomość potrzeby certyfikacji jest coraz większa. Miłym akcentem podsumowującym spotkanie była specjalnie przygotowana degustacja z produktami wyprodukowanymi w systemie QAFP.

Od lewej:
Pan Radosław Niemirski – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
Pan Wojciech Pacyna, – ambasador kampanii, Pan Grzegorz Majchrzak, – ambasador kampanii,
Pani Agnieszka Różańska – Dyrektor Zarządzająca UPEMI,
Za mównicą Pan Wiesław Różański – Prezes UPEMI

Od lewej:
Pan Radosław Niemirski – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Pan Wojciech Pacyna – ambasador kampanii
Pan Wiesław Różański – Prezes UPEMI
Pan Grzegorz Majchrzak – ambasador kampanii
Pani Agnieszka Różańska – Dyrektor Zarządzająca UPEMI

Głównym celem kampanii „Historia pochodzenia jakości” jest propagowanie wiedzy dotyczącej drogi wytwarzania wysokiej jakości mięsa wieprzowego i wędlin. Nowatorskim rozwiązaniem promocyjnym zastosowanym w kampanii jest zaproszenie do współpracy, trzech hodowców trzody chlewnej scertyfikowanych w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP w charakterze ambasadorów kampanii – Grzegorza Majchrzaka, Wojciecha Pacynę i Dariusza Siewierę.

W Systemie QAFP praca nad kształtowaniem wysokiej jakości mięsa wieprzowego rozpoczyna się już w chlewni, u hodowcy. Dzięki zaproszeniu do współpracy hodowców trzody chlewnej scertyfikowanych w Systemie QAFP, główny przekaz kampanii jest wiarygodny i oparty na języku rzeczywistych korzyści. Inni hodowcy mają dzięki temu okazję przyjrzeć się procesowi tworzenia jakości QAFP i rozważyć ewentualną certyfikację w systemie.

W ramach kampanii „Historia pochodzenia jakości”:

  • zrealizowano sesje zdjęciowe w naturalnym otoczeniu hodowców trzody chlewnej oraz materiały video, w których hodowcy opowiadają o korzyściach z certyfikacji w Systemie QAFP na potrzeby kampanii
  • przygotowano nową wersję spotu promocyjnego z wykorzystaniem wizerunku aktorów Pawła Królikowskiego i Piotra Machalicy na potrzeby działań w Internecie
  • zrealizowano kampanię promocyjną w Internecie z wykorzystaniem spotu promocyjnego z udziałem aktorów w serwisie YouTube oraz na wybranych portalach branżowych w formacie display – w ciągu trwania kampanii spot obejrzano dotąd w precyzyjnie zdefiniowanej grupie docelowej ponad 55 000 razy (!)
  • zrealizowano przewodnik merytoryczny po hodowli trzody chlewnej, który jest ogólnie dostępny na specjalnie przygotowanej podstronie w serwisie www.qafp.pl/historia-pochodzenia-jakosci/
  • promowano kampanię „Historia pochodzenia jakości” podczas branżowych imprez targowych Agro Show w Bednarach oraz Polagra Food w Poznaniu, wspartą kampanią OOH przy użyciu nośników standardowych oraz mobili
  • zamieszczono artykuły o kampanii „Historia pochodzenia jakości” w prasie branżowej (Tygodnik Poradnik Rolniczy, Top Agrar) oraz portalach branżowych (Portal Spożywczy, Farmer)

Kampania „Historia pochodzenia jakości” jest finansowana
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
Więcej informacji udziela:
Jolanta Ciechomska – Kierownik ds. Systemu QAFP,
e-mail: j.ciechomska@upemi.pl