Unimasz

Kategoria: Maszyny i technologie

ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
UNIMASZ SP. Z O. O.

10-420 Olsztyn (PL)
ul. Stalowa 4
tel. (+48 89) 533 58 27
fax (+48 89) 533 58 66
www.unimasz.pl
e-mail: unimasz@unimasz.pl